[BIN: 2702]

Unge Råmund

Oppskrift 1887 av stud. Olaf Ingstad etter husmand Nils på gården, Leer, Krødsherad, Telemark .

1. Ramon han var sig en bedre helt
når han havde nettere kleder;
dronningen gav ham en kledning nyt
af silkeblå garnet det fine.
"Ja denne vil jeg ha, "
sagde Ramon
Den står mig meget bra'"
sagde Ramon den unge.
2. Firsindstyve alne til buksetøi
og femten til buksereimer
------------------------------------
-----------------------------------
"Nei denne blir for trang",
sagde Ramon
den skrever neppe den halve gang", x)
sagde Ramon den unge.
x) =går knapt til knæs
3. Ramon han gik sig til byen hen
alt til den bedste hofskrædder
"Hør du min skrædder så faur og fin
vil du gjøre Ramon kleder?"
"Ja hvorfor ikke det? "
sagde skredderen
"Jo du gjør det meget net ",
sagde Ramon den unge.
4. (Ramon ruster et skib og seiler ud)
5. Og Ramon tager sin gjerig (?) i land
der monne sju kjæmperne stande
"Kom tager vi Ramon på vor venstre hånd
og kaster ham langt ud af lande.
"Det gjør ei alene du",
sagde Ramon den unge.
6. Og Ramon han tager sit gode sverd,
som han kaldte "døde i en gløde"
Så hug han kjæmpernes hoved af,
så de faldt alle tildøde.
"Nu ligger de her "sju"
sagde Ramon.
"Jeg stander dog endnu"
sagde Ramon d(en) u(nge).
7. Og Ramon han gik sig lidt længer frem,
der møder han den store kjæmpe.
Halvhundrede alne så var han bred
og hundrede var nu hans længde.
"Vel er du stor og lang" sagde Ramon
"vil du slås med mig en gang?",
sagde R(amon) d(en) u(nge).
8. "Å, kjære min Ramon, du spare mit liv,
jeg så vist aldrig din lige.
7 tønder guld jeg give skal dig
og en del udaf fate den klare".
"Lad den 8de følge med!"
sagde Ramon,
"ellers sabler jeg dig ned"
sagde Ramon d(en) u(nge).
9. Den første dag de tilsammen gik,
de "knurrat" med tørre hænder,
og Ramon tog udi kjæmpens skjæg,
så kjødet løsned fra tænder.
"Du griner såre du",
sagde Ramon
"lidt værre ser du ud, "
sagde Ramon d(en) u(nge).
10.Den anden dag, de tilsammen gik
de begge gik udaf vrede.
Store bjerg, de kæmpede ned,
begyndte de hårdt at stride.
"Nu gælder det 'et hår,
sagde kjæmpen
"Vi begyndte just igår",
sagde Ramon d(en) u(nge).
11.Og Ramon han tager sit gode sverd
som han kaldte "død i gløde".
Så hug han kjæmpens hoved af
så neppe 8 okser det kunde røre
"Jeg trodde ikke det, "
sagde Ramon,
"dog led det lige let",
sagde Ramon d(en) u(nge).
12.Og Ramon han gik sig i bjerget ind
alt til de smådverg derinde,
og alle smådjevle som i bjerget var
de monne for Ramon græde.
"De græder ei af mig",
sagde Ramon
"Jeg lo vist aldrig for dem"
sagde Ramon d(en) u(nge).
13.Og Ramon lade sine skibe 7
med guld og edelig stene.
Så seiler han over den sø så bred
derover til keiserens lande.
"Nu er vi allerede her",
sagde Ramon
"lidt mere har vi lært",
sagde Ramon d(en) u(nge).
14.Og Ramon han gik sig til boldhuset ind,
der spilte de bold og guldterning;
men alle de grued for Ramons sind
for stolte geberder og gjerning.
"Nu spiller de så snildt",
sagde Ramon,
"jeg får vist spille frit",
sagde Ramon d(en) u(nge).
15.Og Ramon han klapped sine hænder ihob
så jord og bjerg de dæg bomle?
Vinduerne ud af murene sprang
og murene, de sund revne.
"Så du vist om jeg slap ind",
sagde Ramon
"Det gjælder nok dit skind",
sagde Ramon d(en) u(nge).
16.Og keiseren ud gjennem vinduet så
den store mand udi gården.
"Hvad er det for en mand, som i gården står,
så græsselig han monne grine?"
"Det er mig, har du lyst",
sagde Ramon
"slå med mig en dyst,
sagde Ramon d(en) u(nge).
17."Og kjære min Ramon, du spare mit liv,
jeg så vist aldrig din lige.
Min ældste datter jeg give skal dig
og halvparten udaf mit rige."
"Det eier jeg alene",
sagde Ramon
"det gjælder nok dit skind",
sagde Ramon d(en) u(nge).
18.Og Ramon han tager sin liden kniv,
som han kaldte "død i en pile".
Så hog han kongens hoved af,
så de fløi femtende mile.
"Jeg trodde ikke det",
sagde Ramon
"dog rinder blodet ned",
sagde Ramon d(en) u(nge).
19.Og Ramon han gik på sit gode skib,
så det knaked i hver en bunke,
og alle matroser på skibet var
de trodde "vi må hermed sjunke".
"Vi sjunker ikke her",
sagde Ramon.
"Vi seiler lige hjem",
sagde Ramon den unge.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 5, s. 143-147 (Renskrift) Overskrift Ramon den unge