[BIN: 2698]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter Jonleik Sørensen Hæktveit, Seljord, Telemark .

1. Dæ bur naa ein Bonde inkje langt herifraa
ein som heiter Stein
han hæve seg de Sønine tolv,
men ingjen æ slik som ein
- dæ æ fulla æg sa'n onge Raamunn .-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml., eske 203, nr. III. Prenta i No. Fjellmel. nr. 43