[BIN: 2696]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Karl Broten, Seljord, Telemark .

1. Der bur ein mann inkje langt herifraa,
han heter naa Stein,
aa han heve seg di sønine tolv,
men ingjen æ slike som ein.
- Aa d'æ naa fulla eg, sa'en onge Raamunn . -
2. Der bur naa eit troll ikje langt herifraa,
som ville kongsdotteri herja,
kongjen han viste seg ingjen raa
han ville si dotteri verje.
Eg ska 'o fulla verje, sa'en onge Raamunn.
3. Aa inn saa kom da en Hølgje Kvass,
det toss bræst onder hans tiljo:
Kongje du sko meg di dotter gjeva
alt mæ din goe vilje.
Du sko 'o inkje faa, sa'en onge Raamunn.
4. Aa der va naa honom Hølje Kvass,
han saag seg naa att ivi hærunn:
Hot æ de fe en liten gut,
som tru seg her saa vel.
Aa d'æ naa fulla eg, sa'en onge Raamunn.
5. Vreie saa blei naa en Hølje Kvass,
da stuka uti alle møddur:
Du Raamunn, du ska meg no møte idag
alt uppaa di leikarvøllur.
Eg sko deg fulla møta, sa'en onge Raamunn.
6. Di gjenge naa seg paa dan leikarvøll,
der di hofmenner leikar før hove,
aa daa va Raamunn paa jokkerne bar,
di hofmenner at honom lo.
De tar naa inkje læ, sa'en onge Raamunn.
7. Raamunn gjekk seg te fostermor si inn,
han be hennar skjera seg klæer:
Fe kongjen han vi meg i tjeneste hava,
dei hofmenner at meg lær.
Di tar naa inkje læ, sa'en onge Raamunn.
8. Varpe dæ va uta nusleris,
aa væfta i vieren smaa:
Aa høyrer du Raamunn, vonde son,
naa skaa du dei klæi faa.
Eg fær vel fulla klær, sa'en onge Raamunn.
9. Aa varpe de va uta nusleris,
aa væfta i vieren have, å aa dæ va ingjen silkjeduk,
som Raamunn flutt av gare.
Dæ va naa inkje silkje, sa'en onge Raamunn.
10.Raamun gjeng seg te kongsdotteri inn,
aa be hennar skjærra seg klæer:
Din faer han vi meg i tjeneste hava,
dei hoffmennerne at meg lær.
Dei tar naa inkje læ, sa'en onge Raamunn.
11.Ho røkte naa upp den silkjeduk,
aa skar honom Raamunn klæer,
kongjen aa hofmennarn undras derpaa
hor Raamunn ha fengje slike klæer.
Eg monne di vel faa, sa'en onge Raamunn.
12.Aa fyri saa gjeng alle kongjens hofmenn,
va klædde i brynjudn sie,
etter gjeng Raamunn bondeson
aa skjeftær paa klubba den frie.
Naa e mi klubba skjeft, sa'en onge Raamunn.
13.Aa dæ va naa Raamunn bondeson,
han snædde mæ klubba den frie,
saa dreiv han naa te honom Hølje Kvass,
honoms høvu i lutinne drive.
Naa slo eg hoste hart, sa en onge Raamunn.
14.Aa dæ va naa Raamunn bondeson,
han saag se naa ut ivi fjoro,
der saag han naa Trugjen Uglusvenn
i stærke jønnbaatanne ro.
Aa ro naa heran hit, sa en onge Raamunn.
15.Naa hev eg fare vilt uti allan nott
aa vilt utpaa villan fjorar,
eg leitar etter han Hølje Kvass,
dæ va min mobroer.
Aa va dæ mobror dinn, saa va dæ frænde min,
sa en onge Raamunn.
16.Aa der sat naa alle dei andre smaatroll,
dæ glødde uti deires tænne:
Hor tru naa konses goe svær
he kome i Raamunns hænde.
Eg monne dæ vel faa, sa en onge Raamunn.
17.Saa hoggje en Trugjen Uglusvenn
honoms aatte hændar ifraa,
saa truga en honom ette skortune fram,
der raue gulle laag.
Her finn eg raue gull, sa en onge Raamunn.
18.saa han falt daue te jor,
aa sea saa alle dei andre smaa troll,
saa skuva en baaten te fjors.
Naa hev eg vore der, sa en onge Raamunn.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge VIIIc, s. 447-451 (Renskrift)