[BIN: 2684]

Ormålen unge

Oppskrift 1874 av Hans Ross etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

 (1 og 2 som I)
() Aa te svora unge Ormaalen,
Han var femten Aar av Aldre:
"Du tor inkje du Fjallmøy-Rysen
Setje deg so bolde."
() Aa de va han Fjallmoy-Rysen
Han teke te aa fnyse:
"Hot æ de før ein liten Gute,
Som tore dei Ore lyse?"
() Aa du meg spyr aa eg deg segje
Tist du de noken Mon,
So æ eg unge Ormaalen
Aa Jursan s yngste Son."
() Aa æ du Son av Mannen den
Som du segje før meg
Aa sjella vekse søte Kvister
Utav so beiske Tre."
() "Eg hev lagt emot i Morgo
Mæ so liten ein Svein:
Eg tist de so idde vera,
De sko 'kje møte hot ein."
() Aa de va unge Ormaalen
Han ha' paa Kjortelen roue,
So gjenge han seg i Bergje ut
So kreve han Maal av dei doue.
() Han sette Stouren neri Ouren
De skrangla i kvite Tenn:
"Kven æ so har aa hugabraa,
At'n vekkjer upp doue Menn?"
() "Løynde eg naa inkje ette meg
Baade Gull aa Fe:
Hot æ de naa du tregar paa
Som eg hev' i Hougjen mæ meg."
() "Aa jou du løynde ette deg
Baade Gull aa Fe
Bare va den skarpe Byrtingjen
den ha' du i Hougjen mæ deg."
() Han sette Stouren neri Ouren
Dei ville den Hedda brjote.
Han flidde'n Svære mæ baae si Hændar,
Aa ba sin Sonen de njote.
() Han sette Stouren neri Ouren,
De skrangla i Tennanne bjarte:
"Aa fulla heve du Svære godt,
Aa dugjer de noko ditt Hjarta."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS H. Ross 1-3, s. 65-67 (Renskrift) cf. TSBE132.026