[BIN: 2674]

Ormålen unge

Oppskrift 1846 av Sophus Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .

 () Så sett 'en stauren ne i auren,
han ville upp hedda brjote,
tok så imot mæ båe x) håndo:
"å tru eg måtte deg njote."
- Dæ råst han unge Orm ålen fyri henni.-
x) begge

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge 1, s. 31 Overskrift Vers af Visen om Ormålen II

Renskrift NFS S.Bugge 1, s. 69.