[BIN: 2660]

Torekall vinn att hamaren sin.
Torekall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Johanne Berge etter Dagne Veamyrane, Fyresdal (eller Vrådal), Telemark .

1. Aa dæ var Thor av Havsgaard
red over dæ grøne enge
der tapte han sin hammer av gull
aa den var burte so lengji.
2. Aa dæ va Thor av H(avsgaard)
Han tala ti broderen sin
du bære mitt bo ti Rørhale
aa lyse etter hammaren min
so vinder han Sverge.
3. Aa de va liten Loke x) da
hann for i fjærhame
so fløy han over dæ salte hav
allt som hann saag sitt ramm xx)
x) Lokke xx) dæ betyr ette gammalt, den som sille
sjaa hoss dæ sille pasere utfalli.
4. Velkomen liden Lokke der
vi saag deg ei saalængje
hvad nytt er dær i Havsgaar
som græse gror i enge.
5. Hvad nytt ------------------ nu
dæ er ikke av dæ beste
Thor ha mistet hameran sin
derfor mon her jeg gjæste.
6. Thor faar ikke sin hamer igjen
hverken det gaar ret eller ramt
for 15 famnar under jor,
so ligger den begravet.
7. Ja, Thor faar ikke ---------- igjen
slett intet bo kan bate
undtagen Jomfru Freja-lille
mæ alle hennes skatte.
8. Ja dæ va liten Lokke da
hann for i fjederham
so fløi han heim mæ kort besked
alt som hann saag sitt ram.
9. Du faar slet ikke ----------- igjen
slett intet -------------------- bate
undtagen j(omfru) F(reja-lille)
mæ ------------------------skatte.
10.Svarde dæ jomfru F(reja-)lille
hun var i hu so vred
Gjeve meg heller en kristen mann
aa ei den troll so led.
11.Men smykker vi ham som skaden tok
aa rede hans haar mæ kammen
so sender vi ham til Skanderb(org) x)
at skride for brud mæ gammen.
x) Rørhall
12.Tak 15 alen mæ valmaal graatt
aa soume den herre ei hætte
so sender vi den ti Skanderborg
der sille de stryden x) paaette.
x) stryten
13.So smykket de kjempen som en brud
Aa gjore so mæ ham gilde
aa lekeren fekk dæ røde gull
for upp ti dans aa spele.
14.So toge de den vene brud
satte hennæ paa brudebenke
aa Tussegreiven gjekk lystig fram
Han lyster for bruden at skænke.
15.12 oksekropper dæ () hun upp
aa tredve svineflikkje
sjuvhondre brø hendes molti
før ho begjærte aa drikke.
16.12 tønner øl dem drakk hun ut
før hun kunne tørsten slukke
Dertil drakk hun en bale full
da begyndte hun aa klukke.
17.Tussegreiven ganger paa golve fram
sine hender monne hann vrie
kven so no slik ein tørstig brur,
der kunde so so kvast aa bite.
18.I hente meg gullhameren
eg vil den gjerne ondvære
naar eg so bruren kann blive kvitt
anten mæ skam helle ære.
19.Ja dæ va 8 kjempur bra
bar gullhameren inn paa tre
so lae de den lempeleg
alt over brudens kne.
20.Aa dæ va da den vene brud
tok hammeren ut i hende
hann saag paa den so gladelig
hann som eitt vond den vendte.
21.Aa fysste so slo hann tussegreven
hann var bote bred aa lang
aa siden alle trolle smaa
hann gjøre veien so trang.
22.Aa dæ va liten Lokke da
hann mon sitje seg vel aa tenkje
aa lader os reise til Havsgaard heim
mæ den berømte enke.
- Saa vinner hann Sverge.-
Ekstra opplysninger