[BIN: 2659]

Torekall vinn att hamaren sin.
Torekall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

1. Aa de va' daa Tor av Havsgaar
ned aaver de grønne enge,
der tabte han sin hammer av gull
aa den blei x) burte so lenge xx).
- So vinner han Sverje.xxx) -
x) va' xx) lengje xxx) Sverri
2. Aa de va ---------------------
han tala ti broderen sin:
Aa du ska reise x) ti Rorhall xx)
aa lys' etti hammaren min.
x) Du bere mit bo xx) Rærhall
3. Aa de va' liten Loke x) da
han for i fjedreham
so fløi han aaver de salte hav
alt som han saag sitt ram.
x) Lokke
4. Velkaamen liden Lokke her
vi saa dig ei saa længe.
Hvad nyt der er i Havsgaar nu
som græsse gror i enge.
5. Hvad nyt -----------------------
de æ kje av de beste
før Tor han miste hammeren sin
derfor mon her jei gjeste.
6. Tor faar ikke sin hammer igjen
hverken det gaar rett eller avet
for 15 favnar onde jor
so ligger den begravet.
7. Ja Tor faar ----------------------
slett intet bud x) hann bate
undtagen jaamfru Freialille
mæ alle hendes skatte.
x) bo
8. Ja de va' liten Lokke da
han for i fjedreham
saa fløi han heim mæ kort beskje
alt som han saa sitt ram.
9. Du faar slett ikkji din hammer igjen
slett intet ------------------------ bate
undtagen ----------------------------
mæ alles ----------------------------
10.Svarde (de) jaamfru Frøyelilli
hon var i hu so vred
I gjive x) meg hell ein kristen mann
og ei den troll so led.
x) gjeve
11.Men smykke vi han som skaden tok
aa rede hans haar mæ kamben,
so sender vi han ti Rorhall x)
aa skride for brud med gammen.
12.Tak femten alne mæ valmaal graatt
aa soume den herri ei hette,
so render me x) den ti skandeborg
da der xx) ska dei stryten paa ette.
x) vi xx) der side
13.Saa smykket de kjempea 'en
og gjore so mæ han gjielde
aa leikaren x) fekk de røde gull
for upp ti dans aa spile.
x) lekeran
14.So toge de den vene brur
satte hende paa brudebenk
aa tussegreven gjekk lystig frem x)
han lyste for bruden at skjenkje.
x) fram
15.Toll oksekropper dei aat ho upp
aa trædeve svineflikke x)
sjuhondre brø hendes maalti var
for hon begjærdes at drikke xx).
x) -flikkje xx) kunne tørsten slukke
16.Toll tonnur øl (den) drakk bruri x) ut
for ho kunde no tørsten slukke
dertil drakk ho ei bale full
so tok xx) ho til at klukke.
x) hun xx) begyndte hun
17.Tussegreven ganger at golvi frem x)
sine hendar monne han vride
Hvem saa seg slig ein tørstig brud
der konne so xx) kvast der xxx) bite.
x) fram xx) soso xxx) aa
18.I hentar x) meg gullhammeren
jeg vil den gjerne undvære
naar jeg saa bruden konn være xx) kvitt
anten mæ skam helle ære.
x) henter xx) være vorde
19.Ja de va' aatte kjempur bratt
bar hammeren inn paa tre
so lagde de den so lempelig
alt aaver brudens kne.
20.Ja de va' daa den vene brur
ho greip x) den hammer i hende
ho xx) saag paa den so gladelig
aa xxx) som eit vand den vendte.
x) tok hammeren ut-i xx) han xxx) han
21.Aa fysste so slo o x) tussegreven
som xx) va' baadi vred aa lang
aa siden alle trolli smaa
ho xxx) gjorde veien so trang.
x) han xx) han xxx) han
22.Aa de va' liden Lokki da
han mon sig saa vel omtænke x)
Aa lat kaan no xx) reise ti Havsgaar heim
mæ den berømte enke
saa vinder han Sverje.
x) sitje seg vel aa tenkje xx) lader oss
Ekstra opplysninger