[BIN: 2658]

Torekall vinn att hamaren sin.
Torekall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1829-31 av Svein Sodovson etter ukjent sanger, Vinje, Telemark .

1. Tori kal kom at skoge inn
trætte var han og mode
tiuven havde stuli bort hamar has
der for sørger han sig til døde.
- Tori kal sommaa føle sene med toumar -
Ekstra opplysninger