[BIN: 2657]

Torekall vinn att hamaren sin.
Torekall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1882-1883 av Johannes Skar etter Tarjei Lanjei, Austad, Bygland, Aust-Agder .

1. Tor'e kom av Skogje haim
Troytt'e va han aa mo'e
Tjoven ha stoli hass Haamaari av Gull,
Han viste inkji kvæ de gjori.
-Tor'e temjer Folen sin me Tauman -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS J.Skar 1, s.19.

Under oppskrifta står:
Tvohundervisebokjæ har været brugt i Huset fra gamle Dage.
Merknad: Samme strofe finnes i NFS J.Skar 2, s. 13, s. 127. s. 31, s. 30.
s. 46, s. 22. s. 52, s. 25.