[BIN: 2655]

Torekall vinn att hamaren sin.
Torekall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Fyresdal, Telemark .

1. Torekarl kom o Skogje heim
trette va' han å mode
tjuvann ha stoli burt Hamaren hass
han visste 'kje kva dæ gjori.
-Men Torekarl tøymer Folånn sin mæ Taumo-
Ekstra opplysninger