[BIN: 2654]

Torekall vinn att hamaren sin.
Torekall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840-årene av Olea Crøger etter Anne Golid, Seljord, Telemark .

1. Dæ va Thor af Asgaard,
han ganger udover de Enge
saa tapar han bort sin Hammar af Guld
som borte hæv vori saa lengje.
-Saa vinder man Sverting-
2. Saa va de Tor af Asgaard,
han tala te Broderen sin
du skaa draga te Nordfjøls
aa lyse ette Hamaren min.
3. Aa de va liten Loke Leieman
satte sig i Fjederham,
aa saa floug han te Nordenrikji
aat vi de salte Vanne.
4. Aa de va liten Loke Leieman,
han svepte sit Hovud i Skin
saa gjek han i Høieloft
te Tossegreiven in.
5. Aa hvor stander til i Asgaard?
aa hvor stander Landet der?
"Aa Thor han hæve sin Hamar mist,
derfæ saa kjem æg her".
6. Aa inkje fanger Thor sin Hamar igjen
du fører hannem saa for Or
under femten Favne aa førkjuge
saa ligger han graven i Jor.
7. Aa inkje fangar Tor sin Hamar igjen
de siger du hanem saa,
med minder æg fangar Jomfru Fridleifsborg
med alt de posse paa.
8. Dæ va liten Loke Leieman,
satte sæg i Fjæder Ham,
saa floug han tebakars igjen,
alt ivi de salte Vande.
9. Aa inkje fangar du din Hamar igjen
de siger æg dæg saa,
mæ minder han fangar Jomfru Fridleifsborg,
mæ alt dæ fjase paa.
10.Te saa svara den stølte Jomfruga
i Benkjen der ho sat,
du lover mæg heller ein Krisen Mand
end denne Trold saa led.
11.Aa tage vi vor gamle Fader
vi byster saa væl hans Haar,
saa fører vi hanem te Nordefjælds
han Brur for mig fremgaar.
12.Saa toge de den gamle Man,
aa byste saa væl hans Haar,
aa de vi æg fæ Sanding seia,
de blei ikje Gulle fæ Leikaren spart.
13.Sju hondre Brød hans Maaltid var
før han begjærte at drikke
-----------------------------
-----------------------------
14.Di bar ind atten Læstir Øl
di tog han i ein Drikke,
aa end drak han ut den Haankebøli
før han kuna Torsten slukke.
15.Aa høire du gode Kjeldersvend
Forsømmer du Tappen inkje
os haver gjestet saa ondelæg ei Bru
saa mykje saa vil ho drikke.
16.Aa de va liten Loke Leieman
han smilte onder Skin
i otte Dage har ho ei ædt,
saa saare da stunder hun hit".
17.Du so henter mig ind den Hamar af Guld
æg vil den gjenne undvære
kunde æg naa mæ Bruri sjiljas,
anten for Skaam eller ære!
18.Aatte saa var di Kjemper,
saam Hamaren bar ind paa Tre,
saa lagde di den saa snildelig,
tvertover Brudens Kne.
19.Aa de va naa den gamle unge Brur
tok Hamare i sin Haan,
ja det vil æg for Sanding sige
han vendte hanom saam ein Vaand.
20.Fyste vog han den tosse Greivi,
han va baate lei aa lang,
saa vog han di andre Smaatrolli
saa at Dynni blei haaste traang.
21.Saa va de liten Loke Leieman,
han mone sæg saa væl omtænkje
"Naa vi me fare hjem te vort Land
aa spaane vor Fader ei Enke.
-Saa vinder man Sverting-
Ekstra opplysninger