[BIN: 2653]

Torekall vinn att hamaren sin.
Torekall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift ventelig gjort i siste halvpar av 1600-tallet av ukjent samler etter ukjent sanger, Hallingdal, Buskerud .

1. Torekal kom af Skogie hjem,
Trætte var han og mode,
Tiuvan har stole bort Hammerens hans,
Han viste eike hvem det giorde.
-Torekal søm maa Føelen sin med Touma -
Ekstra opplysninger