[BIN: 2651]

Torekall vinn att hamaren sin.
Torekall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1750-årene av ukjent etter Ole Grønset, Gol, Hallingdal, Buskerud .

1. Thorekal kom af Skogie heim
Trætte var han og mode
Tiuvan har støle bort hameran hans
Han vidste ikkie qveim dæ giorde.
Thorekal tome naa Foelan sin med toumer.
2. Laakien han tog aad Vingien sin
og nære fløi han sin Sprængie
Ganger han sig uti Gremeli-gaal
Slo Gremmil og rørte udi elle.
3. Hvor er det tidst udj Aasgaalen
Og Trolle er ute om qvellaa,
Laupan kjem du med slig fjel,
Som du var jaga med stongaa.
4. Det er nu saa tidst udj Aasgaalen
og ond og ingen gode,
Thorekal haver sin Hammar mist
Han vedst ikkie gvem det giorde.
5. Til svara Grimme Jutulin,
Og heima uti sino Vælle
Eg haver nu has Hammar tikie
Eg dølge ikie honno et orle.
6. Intie faar han aad hammaren sin
Intie mindre han saa de
Mindre han fløtte og føre her Heim
Den yngste Søstra han aatte.
7. Laakien han tok aad Vingien sin
og nære fløy han sin Sprængie
Der kom han sæg aad Aasgaalen
For han Thorekal ganger aad Sængie.
8. Og Grimmen haver has Hammar tikie
og dolge ikie hanaa et Oele
Otte Alen og Nide Favne,
æg grave ham ner i Jole.
9. Det var Fruerne Vellebore
Han varte saa ilde med Oele
Hun drev bloet af aa len sin
Hun svartna ret som ai Joele.
10.Den tok nu dera Væskara Bruur
og hende Haaret børsta,
Saa snara daa vara de Brur pigo
De klæde paa Brura forsta.
11.Og ind kom Grimme Jutulen
og saae paa Valborrig skara
Hente me hid mine bæsta klæaa
og lata mæg fagran Sala.
12.Og Oxe kroppen saa aad hun op
og trou punds Kjele med Kaala
alle de Brød som baka var
Og 15ta Skiæppe med saæ.
13.Og Femta Spekie laxa aad hun op
og nokle andre smaa fiskia
Dette var Brura hendes bæste spise
Hun kiempia edie drikke.
14.æg giøres nu baade skak og skolv
æg gid entie driki af haanna
Du give mig nu drik af Bolstampaa
og fore saa Edh med staanga.
15.Til svara Grimme Jutulen,
og heime uti sine Vella
og aldre har seet nokor Væslare brud
Har æte Mejer om qvælla.
Ekstra opplysninger