[BIN: 2626]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Tri so vare (sic) dei Hermóssøninne,
alle ville hjelmen vinne,
de va' kungen í Julland,
han ríder for dem på tingji.
- Dei kunna so væl dei Júllandshestann útríe -
2. " Høyrer dú de min sæle bróer,
dú site no helle heimi!
Dú æ' unge å úrøyndé
mæ sterke kjempur å feikte.
3. De va' unge Kvikjisprakk
han seg útav gari rei,
de høyrdes væl femten sterke míler,
alt hovi hass folen steig.
4. Um de bergji va' alli so blått,
so laut de sund í stykkji,
den svennen måtte 'kji vera so hjarteblaug,
í sadelen tóre sitje.
5. De va' unge Kvikjisprakk
han kom seg ríand í går,
de va' kungen í Júlland,
han úti for hånom står.
6. "Vælkomen unge Kvikjisprakk,
vælkomen æ' dú ti mé;
no hev eg nylege bryggja
å blanda den klare vin.
(1 vers mangler. Svendene skulde tage Kvikjisprakk.)
7. De va' Danerkonungjen
han høytta på liten smådreng:
"Dú slepper út mi grumme løve,
hó svægjer 'en livandes ne."
8. De va' unge Kvikjisprakk
tóst han vera sted í vande,
han tók í den løvekjeft
mæ begge sine hender;
so snøgge va' hass líten smådreng
ti hogge 'æ í lytinne mange.
(1 Vers mangler her. Kvikjisprakk kommer til Mørkestuen)
9. Sóme so braut han ryggjen av
å sóme so branka han bein,
fyrr han kom at myrkestoga,
den herren han spila aleini.
10. Sóme so braut han ryggjen av
å sóme so gjóre'n blinde,
fyrr han kom at myrkestoga,
den hælte låg atte inni.
11. De va' kungens liten smådreng
va' úti mæ si falske rå:
"Lyster 'kje unge Kvikjisprakk
inn í stoga gå?"
12. De va' unge Kvikjisprakk
tóst han (han tóst) vera trøytt å mó:
"ei líte kvílde
vørre fulla gó."
13. De va' kungens líten smådreng
han skjenkte den mjøen han bar,
ti han unge Kvikjisprakk
han sovna der han sat.
14. Dei sprette jønnbolten kring hass fót,
å håndklúvunn kring hass hånd,
so fører dei han at myrkjestòga,
dei gjera han der stór skamm.
15. De va' hånoms líten smådreng
han spring uppa øsi kvíte,
so ríe han tolv dànske míler
fyrr gúten han lyster at kvíle.
16. "Her site dú Eivind Hermósón,
dú drikk'è både mjø å vin,
han sit í myrkestoga
Kvikjisprakk bróe din."
17. De va' Eivind Hermósón
han sine bóre skaut,
den bróne mjøen å den klare vinen
so den etti góvi flaut.
18. Um de bergji va' alli so blått,
so laut (måtte) de sund í stykkji,
den svennen måtte 'kje vera so hjarteblaug,
í sadelen tóre sitje.
19. De va' kungen í Júlland
han stend uppí høieloft å såg:
Nó sér eg 'en Eivind Hermósón,
eg kjenner hass gangaren grå."
20. De va' kungen í Júlland
han tala ti sveinanne två:
"De slå mine pórtar í lås !"
21. De va' Eivind Hermósón
han va' bådi idd å gramm,
han spenner sin hesten mæ spori,
ti han ivi pórten sprang.
22. De va' Eivind Hermósón,
han kom seg ríand í går,
de va' kungen i Júlland
han úti fyr hånom står.
23. "Vælkomen Eivind Hermósón,
vælkomen æ' dú ti mé;
nó hev eg nylege bryggja
å blanda den klare vin."
24. "Eg æ' inkji um din mjø
hell um din klare vin,
men eg æ' komen ti Júlland,
vi' spyrje ette bróe min."
25. "Han hev seti í myrkjestoga
væl útí kjúge dagar;
hass gangaren løype laus í Júlland,
dei tóre 'en ingjen taka.
26. Hass gangaren løype laus í Júlland
bådi ivi åker å eng,
de vi' eg for sanningjen seia,
han gjere her stór skamm."
27. De va' Eivind Hermósón,
han klappa på dynne mæ finganne små:
"Æ dú í lívi Kvikjisprakk bróe min,
dú svorar væl fulli meg."
28. De va' Eivind Hermósón
han springe på karskan fót,
so spente han den jønndynna,
so hó sprang tiljar ímót.
29. Han hoggji handklúvunne av hass hånd
å jønnbolten av hass fót,
so ha' dei so undeleg fótefær
inn fyr kungens bór.
30. De va' unge Kvikjisprakk
han va bådi å brå,
so fór fókkji fyr føtanne hass,
som storren fyr góe ljå.
31. De va' Eivind Hermósón
han hoggji no av rausti,
so fór fókkji fyr føtanne hass,
som lauvi de blæs um hausten.
32. Dei drap ne í Júlland
bådi katt å hund,
der livde ikkji atte ette dei
bare frúva Rósamund .
33. De va' kungens líten smådreng
la' seg på si' berre kné:
"Høyrer dú Eivind Hermósón
Hvi de gjeve dú mé!"
34. De va' Eivind Hermósón
ville 'kji sværi på hånom øye,
han sló ti hånom mæ nytte neven,
so heilen skvott langt burt í veiri.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 6, s.16-22 Júllandshestanne