[BIN: 2625]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av S. Bugge etter Olav Profetli, Mo, Telemark .

 LI. 86
I. (h--ig) V.I Stedet for Girklåndo kvædes her og Serklåndi
V.3, L.3-4 gar Olav så: der gjenge eitt snakk millom sjave dei,
at der skjæve så rauste drengir.
V.4, L.1: vigdo.
V.5, L.4: gar Olav: mót sterke kjempur feikte
Foran V.6. havde Olav følgende Vers:
Eg syte inkje fy líve mitt,
så lengje eg ri 'om(K.) Blakk;
eg vi' meg åt Serklåndi, ( Girklåndo )
um eg kjem alli att.
V.7, L.2 gar Olav så: mæ dige leggir å snarpe.
Foran V.9 havde Olav:
Han ha så vent (snilt) eitt helsarmål,
dei turte inkje (K. åt) at en finne;
han ba adde i freen (K. a) sitje,
kvort minste bån derinne.
Efter V.9 eit vers, kun med andre Rimord: tala -- --fjala.
Efter V.12:
No æ eg sett i myrkjestoga
(te sko) å tvinge mitt lív til dø(d)e,
Girklånd hart fy borgo sett,
så segje dæn róse røde.
V.13, L.1 så: Fast mei gjór'út smådrengejen (------------ Olav ikke)
L.3 : Aftanen.
Efter V.14 følgende:
No æ en sett i myrkestoga
(H.sko) å tvinge sitt liv til dø(d)e,
Girklånde hart fy borgo sett,
så segje dæn rósi røde.
V.15, L.3: skíre mjø.
V.17, L.4: Før te gange.
V.20, L.1,2 så: så tók han jønnhuri å kasta (H 'a) gotá fram.
- -
Ekstra opplysninger