[BIN: 2623]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Jørgen Moe etter Bendik Felland, Skafså, Telemark .

 Dei var tri dei Hermosønir
Adde ville Hjelmen vinde
Å de va Judlandskongji
Han rie for dei på Thingji
- Dei konne såvæl dei Judlandshestan utrie -
Ind kjæme Kongjens liten Smådreng
Han trøer så hardt imot Telje
Ær nokon af Hermosønin'
Idag lyster Unge gjilje.
Å de va Kvikjesprak Hermoson
Han fram yvi Bori mon springe
æg vi meg te Judland i År
Den rike Jomfrua vinde.
De va Kvikjespraks yngste Syster
Ho va så deilig en Gvinde
D'æ så vondt i Judland
Å lata sæg fange å binde.
Å de va Kvikjesprak Hermoson,
Han slog sin Neivi mod Bord
De kaddas ingjen Hovedreng
Som ræas for Gvinneord.
Å de va Kvikjesprak Hermoson
Han tala te Smådrengjen så
"Du ska væra mæ te Judland
Å passe min Gangare grå
Du klær dæg ut i Klædningen den
Beste som nokon vi slite
Uttapå den Brynjiblå
Ho glimar som Guld i de Kvite
Å svåra de Kvikjespraks liten Smådreng
Både mæ Tugt å Æra
De saman --- ingjen Hestesvend
Ei Brynje blå te å bære
Å de va Kvikjesprak Hermoson
Han sæg utaf Gari rei
Å de va femten valske Milir
Dei hørde hos has Gangari steig
Å de va Jomfru i Rosenlund
Ho ut igjenom Vinduga (sic) såg
Nå seer æg ein af Hermosønin
Æg kjænder has Gangari grå
Uti så binde han Hesten sin
Sit Sværd de sting han i Sjå
Så lyster han unge Kvikjesprak
Sæg i Stoga indgå
Å de va unge Kvikjesprak
Sit Mål kunne han frambæra
Hev du 'kje Kongjen dotteri ei
Som du lyster Guten gjeva.
Svåra de Judlandskongji
Alt både mæ Spot å Hån
Gut late mæg aldri liva den Dag
At æg ska få dæg te Måke
Å te svåra Kvikjesprak Hermoson
Både mæ Spot å Hå
Gut late mæg aldri liva den Dag
At æg be dæg oftar om Rå
Så sæte han sæg Jomfrua næst
Som han beste lyster at tala
Han bleiv så snart o Sessen kjipt
Så Nakkjen den smad imot Svala
Så sæte han sæg Jomfruen næst
Som han beste lyster å gilje
Han bleiv så snart o Sessen kjipt
Så Nakkjen den smad imot Tilje
Up reise unge Kvikjesprak
Han totte såm Nakkjen klæggje
Viste æg kven mæg o Sessen kjipte
Så såre æg ville de hemne
Up reise unge Kvikjisprak
Han totte sin Nakkjen svije
Viste æg kven mæg o Sessen kjipte
Has Årin sille snart lie
Some så braut han Hovue af
O some så branka han Bein
Forin de- kom af Husi ut
Va der intje atte ein
Some så braut han Ryggjen af
Å some gjore han blinde
Å før dei kom af Husi ut
Låg Halvparten atte inni
Å de va Kongjens liten Smådreng
Han stænd unde Kongjens Hand
Me føre 'kje han at mørkje Ståga
Om me våre sex tusind Mand
Å de va Kongjens liten Smådreng
Va uti mæ si falske Rå
Me slepper ut okkos grumme Løve
Ho riv' han istykkjer små
Ut så kom den grumme Løve
Mæ hvæsste Tænnar å lange
De vi æg for Sandhet seia
Han bleiv i Hjartai bangen
Å de va Kvikjesprak Hermoson
Han lae sæg på bære Knæe
Hjelp mæg Gudfader i Himmerig
Ho svæjer mæg livande ne
Så tok han i den Løvekjeft
Mæ båe sine Hændi
Snøgge så nå has liten Smådreng
Å hoggje i Stykkjene mange
Å de va kongjens liten Smådreng
Va uti mæ si falske Rå
Lyster 'kje unge Kvikjesprak
Sæg i Ståga indgå
Svårade Kvikjesprak Hermoson
Han tos væra trøit å mo (----)
Æg vi mæg i Ståga ind
Å Kvilde ho æ mæg vel go.
Å de va Kongjens liten Smådreng
Han sjænkte den Mjøen å bar
Altid han unge Kvikjesprak
Sovna i Sessen han sad
Så spredte dei Jenbolten om has Fot
Å Hankluvun om has Hand
Så førde dei han at Mørkeståga
Dei gjåre han der stor Skåm
Å de va Kongjens liten Smådreng
Han springe på Golvi å dansar
Nå heve mi fange den raske kjæmpa
Som liknas ved Olger Danske
Høire du de min liten Smådreng
Du springe på Gangare rød
Så helsar du Eivin Broer min
Du be at du hemnar min Død
Å de va Kvikjespraks liten Smådreng
Han hevdes på Øs i de Kvite
Så rei han femten valske Milir
Før han lyster Gangaren kvile
Å de va Kvikjespraks liten Smådreng
Han rei så rat utaf Gari
Dei kunna 'kji han mæ Augo fæste
Langt mindri mæ Hændane taka
Å de va Kvikjespraks liten Smådreng
Han kom sæg riande i Gård
Uti stend Eivin Hermoson
Han va fulle sveipt i Maar
Vælkomen Kvikjespraks liten Smådreng
Å vælkomen heim te mæg
Hosse stende de te i Judland
Mæ du eismadde kjæme her.
Kvikjesprak hev uti i Mørkeståga
Væl uti tjuge Dagar
Has Gangari spring i Judland
Der tore han ingjen taka
Høire du Kvikjespraks liten Smådreng
Du seie mæg nå sandt
Kven va så djerv i Judland
At han unge Kvikjesprak bat
Æg helsar dæg Eivin Hermoson
Du tøvrar intje ret længje
De va intje annen i Judland
Hel Kongjens liten Smådreng
Å de va Eivin Hermoson
Han springe på Gangaren rød
De vi æg for Sandhet seia
Han rei liksom Fuglen Fløg
De va Jomfruen i Rosenslund
Ho ut igjenom Vindouga såg
Nå ser æg ein af Hermosønin
Æg kjender has Gangari nå
Om Bergji æ aldri så blåt
Så måtte de sund i Stykkjir
I Hjarta må Svenden 'kje være blout
Som der uti Søilen tor sitje
Å de va Eivind Hermoson
Han kjæme sæg riande i Gård
Å uti stænde Judlands Kongji
Å blid fagnar han en då
Å vælkommen Eivin Hermoson
Å vælkommen hit te mæg
Nå heve æg nys bryggja
Å blanda deri go Veen
Æg æ intje om den brone Mjød
Intje heller om den klare Veen
Men æg æ mei om Broe min
Han sender fast Bå ette mæg
Kvikjesprak æ seti i Mørkeståga
Vel uti tjuge Dagar
Has Gangeri spring i Judland
Der tor han slet ingjen taka
Svåra de Eivin Hermoson
Han tos væra sterk i Hændi
Æg ska taka has Gangari grå
Om han gjåre både beit å spændte.
Høire du Eivin Hermoson
Hot æg dæg seie må
Nå må du hogge de fyste Hog
Æg veit Belehagjen æ briå
Svåra de Eivin Hermoson
Både mæ Tugt å Ære
Hog du Kongje de fyste Hog
Alfori din kongelig Ære.
Å de va Judlandskongji
Han hog å de gjåre vel Mon
Han hoggji på Eivind Hermoson
Så Gulli de dreiv på Ton
Nå hev æg stai dæg femten Hog
Væl fleire å intje færi
Din stænde mæg eit for alle dei
Alt for din kongjelig Æri
Å de va Eivin Hermoson
Han lete eit Sværd i briå
Han hoggji te Judlandskongji
Så han faldt i Lyter (Stykker) två
Å de va Kongjens liten Smådreng
Han lae sæg på bærre Kne
Høire du Eivin Hermoson
Å Livi så gjeve du mæ (meg)
Å de va Eivin Hermoson
Sværd vill' han 'kje på han øje
Han slog te han mæ Næven
Så Heilen (----) den skvat på Heie
Å de va Eivin Hermoson
Gjek sæg te Mørkeståga ne
Live du Kvikjesprak Broer min
Så slepper du mæg ind
Svårade Kvikjesprak Hermoson
Han låg i Jenni dæ tunge
De æ intje got å sleppe dæg ind
Ti Hændane mine æ bundne
Å got æ de intje å sleppe dæg ind
For Hændane mine æ bundne
Takke må æg Jomfrua i Rosenslund
Ho he bori mæg Maten i Munden
Å de va Eivin Hermoson
Han spændte mæ karske Fot
Så spændte han den Mørkestågdyn
Så ho dreiv på Tilje mot.
Så brout han Jenbolten af has Fot
Å Hondkluvun af has Hånd
Så førde han han af Mørkeståga
Dei are der ti(l) stor Skåm
Å de va Kvikjesprak Hermoson
Han kom sæg af Mørkeståga ut
Å enøgge så va has Gangare grå
Han va te sin Herri fus (---)
Så slog dei ne i Judland
Både Gamle å Unge
Der livde 'kje atte Menneskje eit
Bare Jomfru i Rosenslund
Å de va Eivin Hermoson
Han lyfte på hågan Hat
Farvæl Kvikjesprak Broer min
Hav mange tusind god Nat.
Ekstra opplysninger