[BIN: 2620]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

1. Ja de va' ein av dei Jurlannskjempunne
de va' han som Hagji vill' vinne,
aa de va' Kvikjesprak Hermoson,
han va' been i lagji der inni.
- Dei konna sò vel
dei Juvlanns-hestan utria-
2. Aa de va' K.H.
han sig av gari rei,
han sette sin smaadreng alt paa sitt bak
sò mòlli i nakkjen den dreiv.
3. Velkommen K.H.
du æ baati faver aa fin.
Aa her hev eg staar den vaarsdag lange
aa blanda deg mjøyr i vin.
4. Aa de va' kongjens liten smaadreng
han skjenkti aa han bar,
alt ti han ongi Kvikjesprak
han sòvna i sessen han sat.
5. Aa ----- smaadreng
han konne dei r---ine smaa
aa de va' naa kòngjens liten smaadreng
han sette dei baandi paa.
6. Aa de va' Eivind Hermoson
han seg av gari rei,
han sette sin smaadreng alt paa sitt bak
sò mòlli i nakkjen den dreiv.
7. Velkommen E.H.
du æ baati faver aa fin,
aa her hev eg stai den vaarsdag langi
eg hev blanda deg mjøyr i vin.
8. Eg skjøyter ikkje om mjøyren din
langt minderi de klare vin;
men eg vi' meg ti Juvland
eg vi' hent' atte bróe min.
9. Aa de va' E.H.
han monne den smaadrengen tvinge,
aa kven va' dei sò djerv i Juvland
dei tore han fange aa binde.
10. Aa høyr du de E.H.
hòt eg seie maa
aa de va' kòngjens liten smaadreng
han sette dei baandi paa.
11. Aa de va' no E.H.
aa sòlaus monne han tale
No æ du her Kvikesprak broe min
um du vi' E.H. svare.
12. Ja, her hev eg seti i mørke stòga
ja fanga aa harare bonden
aa de va' no jaamfru Rosenlond
fòr ho ber'e maten ti monnen.
13. Aa de va 'no E.H.
han spenne òn mæ sin fot,
aa kvòr den nagli i dynni
dei svòra i tiljemst sto.
.. . No hev eg sete i mørkestòga
i fudde femten dagar,
aa hesten min spring i Juvelands-lian'
der tòre han ingjen taka.
(fyri v.12)
.. . No hev eg stai deg 15 hògg
ja fleire aa ikkje ferri
statt du meg sitt fòr adde dei
daa bli du ikji kóngji desverri.
.. . Sò slo dei i Juvlann
baade gamle aa onge
der livde kji atte mannslingjen
berre jaamfruva Rosenlonde
(etter far hans)
Ekstra opplysninger