[BIN: 2618]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Olea Crøger etter ukjent sanger, Tuddal, Telemark .

 No hæve æg stæn dæg atten Høg a fleire
aa inkje færre men stæn du mæget imot alle.
dem saa æ du 'kje Konjo disværre
- rider met mig om en Aften-
Ekstra opplysninger