[BIN: 2615]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Olav Ansteinson Sønning(?), Mo, Telemark .

 Dei va no tri dei Hermods Søni
aa adde vil Hjelmen vinne
foruden Jullands Kongje han rider for de
paa Tingi, dei kuna faa u- dei Jullands Hestan utrie
Ekstra opplysninger