[BIN: 2613]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Telemark .

 Trí - alle-
Dæ va' unge Kvikj.
han teke ti å lange,
eg vi' meg ti Julland
den véne son --va fange
Ti så svora hass syster,
hó va' så deilig ei kvinne
vondt ------ --------
Dæ va' unge K.
han sl ----- hånd mot bór
de heites kje------
Torbj. : 3. 4.
Dæ va u. K.,
han springe på g.gr.
eg vi meg ti Jull.,
den rike jomfruva få
Dæ va u. K. han utav gari rei
------ sterke mílir ----
fór ----- den folafót
Um bergji ----- --
Dæ va fruva i Rósenslund
hó út igjenom vindauga såg,
no kjem her ein av Hermósynin
eg kjener hass gangari grå
Dæ va Júllandskungje
han rópar ivi all sin går,
Kjem her ein av H.
de slå mine portar í lås.
Dæ va u. K.,
han va' både vond å vrei,
han tok ein hest mæ spóre,
Så han ivi pórten stéig
---gra ---- sprang.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge a, s.88-90