[BIN: 2611]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .

1. Kvikjesprakk salar gangaren
mæ dige leggjer å stive,
eg vi meg åt Gjerklåndo,
han Sjódvor kungjen finne.
2. Kvikjesprakk salar gangaren
mæ dige leggjer å stive,
eg vi meg åt Gjerklåndo
å h-re ær skjeminst rie.
3. Å tvo æ' vegjinne åt Gjerklåndo
dæn eine æ' noko lengri,
så fer ? 'last mæ sjave dei,
der sjæve så rauste drengjer.
4. Anten du vi' mæ vigde*) fara
der æ legi lange,
hell' du vi' på byrteskógjen
der æ gota trånge.
*) en kirke
5. Å høyre du Kvikjesprakk bróe minn,
du site no helle heime,
dù æ' ùnge å órøynde
helsa æ goe gjøyme.
6. Nei eg ræddas inkje fy live me (mitt) antig
så lengje eg ri en Rau,
eg vi' meg åt Gjerklåndo,
meg kjem atte daù.
7. Å Kvikjespr. salar gangaren
å lee på salén (sòjlen) bjarte,
så rie han seg på Byrteskogjen
han sparer kje hóv på blakkjen.
8. Å ute så batt en hesten sin
i ei liti liljepil,
så gjekk han seg i steinstoga
fy Sjødvor kongjen inn.
9. Kvikjesprakk sette seg fruva næste
så mangt lyster ungen spyrje,
han bleiv så sneggt av sessen kifte,
så nakkjen smadd i tilje.
10. Kvikjesprakk låg i gølvi daue
å kjend ikkje ti si' mein,
de totte kóngen iddi vera,
ti brøyske*) va' bånebein
*) mør.
11. Men Kv. reis- gøvi daue
å totte at nakkjen svidde
att hundra å eit anna halt
dei tolden utan livi.
13. Fastmøye sente ut smådrengjen
meiri rei hell rann,
å han kom der um aftenen,
når Erningjen kasta tavel.
14. Her site du Iven Erningjen
å drikke mjø å vin
han æ sett i myrkestoga,
Kvikjesprakk broe din.
12. Dei va um unge Kv.
der va so mange mann,
fyr dei fekk han at myrkjestoga,
men adde vann'en sko----
15. Å de va Iven (Olav) Erningjen
han sinom bori skaut,
så brone mjø å klare vin
de ette kjøvi flaut.
16. Iven salar gangaren --
------ ------- ----
17.Å Iven han rie fyr myrkjestoga
å så talar han ti fangji,
statt upp Kvikjesprakk bróe minn,
um du æ gó fyr gange,
18. No æ eg sett i myrkjestoga
å fjoturen spent omkring
å lenger tikj' eg -etternotti
hell adde alderen min.
19. Å eg æ s. i myrkret,
sko' tvinga mitt liv ti døar,
Gjerklånd hart fyr sorge sett,
så seje dæn rósi røe.
20. Å Iven spenner jónndynne,
så den uto gåtten sprang,
der stende meg ingjo myrkestogo
d'æ Girklands kungjur skomm.
Så hoggje han fjortuen av hass fot,
å bejaren av hass hånd,
eg 'ku læra deg ùnge drenge
ti lokke liljevant
Her ska et vers
G.h. h. fj. av h. -----
å gav inkje kongjen fe, Kvakjesprakk
han iddén skjoll å sveer i hånden
bróe min fyg dù me.
Å de var Iven Erningjen
so hoggji han alt av rausti,
å så for fokkji fyr foto hass
som laùvi blæs om hauste.
Å de va ùnge Kvikjesprakk
han va både idd å brå,
å så fór fokkji fyr foto has
som storre fyr goe ljå.
Å dei drap mer i Gerklåndo
bå di katt å hund
de livde ingjen ette dei,
bærre fruva i rosanlund
Å Iven å så Kvikjesprakk
dei trótta de bloe raùe,
dei tók adde Gerklingánne
å skipa dei kringum haugar.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge l, s.68-72