[BIN: 2609]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Olav Syning, Mo, Telemark .

 Da' va trí dei Hermóssønir
å adde vill' hjelmen vinne
foruden Júllands kóngji,
man rider for den på tingji
Dei kunna so væl dei Júllands hestann útríe
Dæ va Eivind Hermósson (aab?)
han let sitt sveri brå,
fókkji de fór fyr fótó hass
som storren fyr goé ljå.
De va no E.H.
han hoggji no ti lukt i rausti
fokkji ------
som lauvi de blæs um haùsti.
Han spurde, hvem var je-- i Julland,
at han bandt Kvikjesprakk-
so hoggje en fjoturen av hass fót.
å bejaren av hass hånd
men eg sko' lære deg unge dreng
ti lokke de iljevand.
So tók en den jónnhúre
å kasta 'æ gota fram
de stende meg ingjo myrkestoga
de'æ -erklandskóngjen te skommes
Han blei so snøgt ótó -essen kipte
at nakkjen den skradd imót tilje
-----------
so mangt lyster ungdóms tàla
---------------- svala
Han drap ne alt so i Gúlland--,
alt både for hauk å for hund,
der skó ingjen atte live
berre fruva i Rósenlund .

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge d. s.105-107