[BIN: 2606]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Torbjørg Haugjen, Mo, Telemark .

1. Som landst. v.1; kun i Lin.1: dei va' tvo; L.2: båe.
2. Som Landst.v.3; kun i lin.2: å i dæ samre sinni
3. "Eg vi' meg ti Júland,
um eg ska' dær døy;
dæ græt inki småbonni ette meg,
å inki mi festarmøy."
4. Som 3; kun :lata mitt liv -- festarviv.
5. Å dæ va' liten smådreng,
seie han tiend ifrå;
"no kjeme ein av Hermósyninn,
eg kjenner hass gangare grå."
6. "Å kjeme ein av Hermósyninn,
du kjenner hass gangare grå,
å høyre du dæ min liten smådreng,
du slær 'kos portar i lås."
7. Å dæ va' unge Kvikisprakk,
han blei i hùgjen så gram,
han tók sin hest mæ sporar,
så han ivi porten sprang.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge I, s.191-192 Brudstykker af Júllandshestann (IV)