[BIN: 2603]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter ukjent sanger, Tuddal, Telemark .

  No hæve eg stæe dæg atten Høg
aa fleire aa inkje færre
men stæn du mæg et imot alle dem
saa æ du kje kanje disværre
- I rider met mig om en Aften -
Ekstra opplysninger