[BIN: 2602]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Olea Crøger etter ukjent sanger, Telemark .

 No hæve æg stae dæg atten Høg
a fleire aa inkje færre
men sten du mæg et imot ælle dem
saa æ du kje Konge dis-værre
- I rider met mig om en Aften -
Ekstra opplysninger