[BIN: 2600]

Bergeliten Bondeson

Oppskrift 1812 av i T.Hannaas' samlingar av Peder Jespersen Stakkeland, , Fjotland, Vest-Agder .

1. Der var Berge-Svend Bundesøn
han kom o Skolen saa sillan
da va hans kiære Faren døe
dæ totes han væra illa
- Dey ria saa sillan igiennem Lunden med henna-
2. Det var Berge Svend Bundesøn
hand spurde sin Moder til Raad
naa æ min kiære Farin døe
qven ska naa for Lanne Raa.
3. Det var da hans kiære Moder
ho svarade han naa saa
tag du dæg en vene Møy.
selv maa du for Lanne raa.
4. Jeg ved dig saa ven en Møy
hun bor der sør under Øy
han maa væra hastig og hannesterk
som henne skal vinde Møy.
5. Det var BergeSven Bundeson
han totes dæ Ore for troda
koe hæ den Jomfru the verja før sæg
mæ ingien kan henne broda.
6. Hun hæve naa fæstæ Brøan tre
dey ær adle saa hare
den eene heyde idle Hermund
den anre hvide Spragien - - -
7. Den tre heyde unge Ærland
han boe der sør under Øy
han maa væra hastig og hannesterk
som henne ska finne Møy.
8. Det var Bergesven Bundeson
han rey over Biergene blaa
d ska naa ingen Hovdreng væra
som kand kie i Søylen staae.
9. Aa det var Bergesven Bundesøn
han kom der rian i Tune
aa joræ vibra som Ospeløu
aa en gik Niestaalbrue.
10. Og det var Bergesven Bundeson
han støyte paa Porten mæ Skæfte
du stat op Jomfru venna Liv
for her holder Kongens Merke.
11. Te svarte Jomfru Vennaliv
hu laa i sin-om Senge
ingen saa lukker jeg ind om Nat
dis mindre er du min Frende.
12. Jeg er en fattig Pillegrim
jeg er baade fraasin og vaad
du stat op Jomfru Venneliv
du lukke mæg ind i Natt.
13. Du er naa ingen Pillegrim
du er hverken fraasin eller vaad
men det er Bergesven Bundesøn
fuld vel kiender jeg dit Maal.
14. Og det var Bergesvend Bundesøn
tok Porten udi sin Haand
saa brød han op de laage Porte
tok Venna liv i sit Fang.
15. Og det var Bergesvend Bundesøn
tok Venna i sin Favng
saa lagde hand hende i Sengen ned
forglæmte saa den Harm.
16. Og var idle Hermund
hand tatle et Ord af Vreya
hæve du vores Døre braade op
hos vor Søster leye.
17. Og det var Bergesven Bundesøn
han sprang paa Gangeren rød
de far naa vel en liden Stund
see vel til min Fæste Møe.
18. Det var ille Hermund
hand svev paa Tetione blaa
hvad har den Svend te verre giort
som tør lia til bage siaa.
19. Det var Berge Sven Bundesøn
han red under grønne Lide
der rykte han op den store Eg
som han vilde med dem stride.
20. Det var Bergesvens Bundesøn
holt i Toppen og slog med Rod
saa slog han hendes Brødre tre
saa de falt død til Jord.
21. Fyrst vog hand ille Hermund
dertil han Ærlan saa graa
saa vog han hvide Spragien
det var hendes høyeste Raad.
22. Det var Bergesvend Bundesøn
han red over Bierge og Dale
det giorde hand med den skiønne Jomfru
for han vilde med hende tale.
23. Tak haver Berge Bundesøn
han var saa sterk i Favn
derfor vant han den skiønne Jomfru
dertil baade Riger og Land.
Ekstra opplysninger