[BIN: 2599]

Bergeliten Bondeson

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. De va' Bergeliten bondeson
Han kom o1skula so silli
då han fekk vita sin fader va2
de lika han so ganske illi.
- Ti mindre syrgjer mi skjøna-
1: oto
2: en va
2. De va' B[ergeliten] b[ondeson]
han let'e bå bryggje å baka
å so let en ivi sin faderen vaka
fire nattar å fire dagar.
3. Han let sin fader til kyrkjunne bera
i so stor ei mannetrång
sjave gjekk Bergeliten b[ondeson]
fremst undi bårastong.
4. Han sto inn unde kyrkjeveggjen
me drengjinne dei bore moll
so tosst han vera inna klæjes
som eggjinne skåre holl.
5. Han sto [inn] undi [kyrkje]veggjen
[mæ drengjinne] molle båre
so [tosst 'en vera inna klæjes]
[som eggjinne] holle skåre.
Ekstra opplysninger