[BIN: 2517]

Lage liten

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Torbjør Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .

1. -En Dag, gå dag i mine Svender tvo
kan jeg få lov at sove hos deg-

Ei så menten det gjör jeg ei,
for jeg er en trolovede mö."
Min kjærest han er udi fremmende land,
han komer vel hjem når herren min Gud vil.
2. Jeg skal forære deg en ring af Guld;
Jeg får vel ring, når jeg bliver brur.
-- et band -- en krans --
en kjortel blå
med sölv og gull ette kvor trå.
Beholdt --- blå,
jeg får vel kjortel med sölv og guld ette kvor den trå.
Skam så få deres klafferkjeft,
nu har jeg prövet den (mi flotte) stolte Jomfru.
Ekstra opplysninger