[BIN: 2514]

Lage liten

Oppskrift 1861 av L.M. Lindeman etter Ingebjør Fayesdotter, Sandvik, Mo, Telemark .

1. Aa Lage va fødde um Kvelli
-Som Baaine vel kan -
aa um Morgun bar'n Skjolli.
-Saa raar du Lage liten -
Ekstra opplysninger