[BIN: 2513]

Lage liten

Oppskrift frå 1863 av L.M. Lindeman etter ukjent sanger, Telemark .

1. God Dagen Konge god Dagen I Mænd
kan du ikke behøve en liten Smaadreng.
-For Liten gjør ilde gjør aldrig vel -
2. Du syns meg for liten du syns meg for ung
du kan ikke bæra min Kappe saa tung.
3. Aa Liten tok Kongen aa bøig han te Jor
nu ska du faa finde at Liten æ god.
4. Aa kjære min Liten du spara mit Liv
du ska faa min Datter min vene Viv.
5. Aa skid i di Dotter og skid i dig siøl
men du ska faa følge mig paa Kjæmpehus ind.
6. Dei kjæmpas i Dage dei kjæmpas i to
men ingen af dei kunne bøigas te Jor.
7. Aa Liten og Kongen skuld ha seg lit spis
aa Liten tok Madfate slog i hans Fjes.
8. Aa va no dæ paa kjæmpevis
at du skuld ta Madfate og slaa i mit Fjæs.
9. Aa Liten han trækt ud sin gjyllande Brand
saa hug han af Kongen baade Hoved og Haand.
10. Aa Liten han kløv sig op i ein Pil
han slæpt ud ein Fjært som flaug femten Mil.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. UBO No. Musikksaml. "Ml. opt. Sommeren 1863" med overskrift nr 12 Liten