[BIN: 2512]

Lage liten

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Lave va fødd før hanen gol
han vog tri kjempur fyrr upp rann sol.
Ekstra opplysninger