[BIN: 2511]

Lage liten

Oppskrift 1891 av Molkte Moe etter Torbjørg Ripilen, Mo, Telemark .

1. Memmring va den minsti mann,
som va fødd i kång Sværiks land.
2. Fyrr'en bleiv ti væden boren,
då va klæi ti'en skorne.
3. Fyrr'en lærde at gangge,
ville'n ha brynja trongge.
4. Fyrr'en lærde å rie,
ville'n hava sværi mæ sie.
5. Dæ va Vidrik Vælandsson
han reiste seg frati mæ lide,
so trefte'n lisle Memmringg
han har sværi ved siden.
6. "Å dæ va bet' at du heimi sat,
at du vokta ditt fe ånde lide,
hell at du vi yppe det hårde kiv
at du vi mæ meg stride.
7. Å dæ va bet'e du heimi sat
å krøb under torden den stinde,
din fader han sto meg enkji eitt hogg,
du stænd meg selv halt mindri.
8. Å dæ va Vidrik Vælandsson
han ville 'kje sværi på Memmringg øye,
so la'en ti'en mæ nytte næven,
so heilen skvott langgt nor i heiar.
Ekstra opplysninger