[BIN: 2510]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johanna Bugge Berge etter ukjent sanger, Trysil, Hedmark .

 Saa skout han Bjönn til Hjertens Rot
Han laga sei te sa ralle ri ra.
"Jagu maatte'n tel naa lel" sa'n.
Han Lara han ligger i Lunden med sit leie Liv.
Tone: CLXXXI 23.
Sven Svane han red seg et Stökke ut paa Vei
Saa mödte der ham en Vandringsmand.
Ak hör du min Vandring, hvad jeg tilspörger dig
Kan du svare paa de Spörgsmaal, som jeg tilspörger dig.
"Aa hvo pryder bedst udi den kongelige Sal.
Aa hvo pryder bedst udi den djupaste Dal.
Aa hvor tager Dagen sin Ende
Aa hvor hviler döde Mands Bene."
"Jo Sola pryder bedst udi den kongelige Sal
Aa Grase pryder bedst udi den djupaste Dal
I vester haver Sola sin Ende
I öster hviler döde Mands Bene.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Rikard Berge LXXX, s.36f. (NFS, kopi) Svein Svane

Over oppskrifta står: Sven Svane sunget af konen paa "Jorde" Hedemarken födt 1826 i Tryssil trakten indover mot Svenskegrensen. Da hun var ong gjente var det endnu Brug at brende Brendevin. Naar de saa sat oppe flere om natten og passet denne "Øla", saa sat de i ring omkring og sang. Hun maatte da synge gjærne for hun havde god stemme og kunde mange sange; men denne er den eneste bevarde efter hende. Död 1-2 aar siden. Sven Svanehvit i Svenske folkeviser udgivne af E.G. Geiger og A.A. Afzelius. Der er Vers. 2-3 som ikke findes i den fra Tryssil. 1 og 4 er likt: "Sven Svanehvidt rider seg den Vägen fram, der mödte der honom en Vallareman. "Och hör du, Vallareman hvad jäg månd säga dig. Och kan du de Spörgsmål, som jäg spörjer dig?" V.2: Spörgsmål dem havfer jäg aldrig läst. I gaar slog jäg Islands Konung ihjel." -Och har du slagit Islands Konung fullväl, Så var det min Fader du slagit ihjäl. V.3. Sven Svanevik honom med sin Tuninde slog. Så Lever och Lungor de ur honom for, Sven Svanehvit slog honom i stycken smaa. Som Lindelöf på Marken om Hösten falla maa.