[BIN: 2510]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johanna Bugge Berge etter ukjent sanger, Trysil, Hedmark .

 Saa skout han Bjönn til Hjertens Rot
Han laga sei te sa ralle ri ra.
"Jagu maatte'n tel naa lel" sa'n.
Han Lara han ligger i Lunden med sit leie Liv.
Tone: CLXXXI 23.
Sven Svane han red seg et Stökke ut paa Vei
Saa mödte der ham en Vandringsmand.
Ak hör du min Vandring, hvad jeg tilspörger dig
Kan du svare paa de Spörgsmaal, som jeg tilspörger dig.
"Aa hvo pryder bedst udi den kongelige Sal.
Aa hvo pryder bedst udi den djupaste Dal.
Aa hvor tager Dagen sin Ende
Aa hvor hviler döde Mands Bene."
"Jo Sola pryder bedst udi den kongelige Sal
Aa Grase pryder bedst udi den djupaste Dal
I vester haver Sola sin Ende
I öster hviler döde Mands Bene.
Ekstra opplysninger