[BIN: 2508]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Kari St. Dale, Seljord, Telemark .

1. Hott æ dæ som æ heitar ell hett
-Paa grønelihei -
aa hott - feitar ell fett.
2. Soli æ dæ som -
aa høge æ dæ som -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCLXII, s.81. (NFS, kopi) Svein Svane

Etter oppskrifta står: God tone. (etter faren). [Eg hev fare upponde skjip aa ne-att i svarte dikje, der saag eg heile hælvete aa ein deil av himmerikje.]