[BIN: 2507]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Aasmund T. Rui Nordbø etter ukjent sanger, Telemark .

 Seier i haand og seier i fot
og seier i kvert ledemot.
-Se deg ut Sven Vandvik. -
Og seier udi din gode hest
og seier i dig selv allermest.
-Sjaa deg ut Sven Vanvik. -
6 te og 7de Vers.
X Og høyre min herre du lyder mit raad du
det ikje den lusten i porten din gaa.
Det var kong Wealius største kvide,
Droning Elin skul døy ved parides side.
Og det var K. W. største harm
Droning Elin hadde sovna paa Parises arm.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCCVI, s.174. (NFS, kopi) Svein Svane

Etter oppskrifta står: Dei versi eg hev skriva av S. V. og Paris visa trur far passar ind der eg hev sett X.