[BIN: 2506]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

 Moir hass Sven Vannvik sa ti 'n:
Kot æ no du for ein elskovsmann
mæ du ikkje runine lese kann
-Se deg ut Svenn Vanvik.-
Han ha' klaga seg yvi han
fekk kji liti Kjærsti,
aa so sa 'o soso.
So skreiv 'o runine i haandi hass,
aa las yvi svære, ho sa:
Seier i haand aa seier i fot
aa seier i kvært eit ledemot
Seier uti din gode hest
aa seier uti dig selv kun allermest.
So drog 'an paa vegjen aa
raaha ein hjuring, aa Svein spurde aa hj. svara:
Hvad er rondare enn et hjul
aa hvordan drikkes den beste jul.
Hvad raaber høiere end en Trane,
aa hvad flyver høiere end en svane.
Solæ æ rondare hell eit hjul
I Hamborg* drikker dei beste jul.
(sa hjuringen)
* S.hjaa Vidrik

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXLVIII, s.89f. (NFS, kopi) overskrift Sven Vanvik.

Etter oppskrifta står: (skilst med hjuringen, kjem til Vidrik Verlandsson). (Den konna far). Talleiv Rudi, f. 21/5 1841