[BIN: 2505]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Kjersti Lillegaard, Telemark .

1. Hott æ no de
-paa grønlihei -
som tyt aa alli tigjer.
Der spilar ei hind
der leikar ei jaamfru i ein manns hus so gladeleg.
2) Aa æ no de - paa grønelihei,
som aandeloust liver.
2. Aa bekkjen æ de som tyt aa alli tigjer
aa fiskjer æ de som aandeloust liver.
3. Aa hott æ no de dekkjer dalar
aa - pryrdar salar.
4. Aa snoen æ de som d.d
aa bruri æ de -
5. Aa hott æ no de som gjer vatne viast
- aa - gjer mannen bliast.
6. ( = Landstad)
7. Aa hott - brui breiastæ
-paa grønelihei-
aa - mannen breiast.
leiast
8. Isen æ de -
aa drykkjen æ de.
9. Hott æ no de fe eit ondeleg tre
som roti snur upp aa toppen ne.
10. Jøkulen de æ de tre
som roti snur -
11. - heitar hell heit
- feitar hell feit.
12. Soli æ de -
aa jori æ de -
13. - som minste smyg
- som for ingjen mann lyg.
14. Aa sjukjen æ de -
aa døuen æ de som -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXLVII, s.70f. (NFS, kopi) Svein Svane