[BIN: 2504]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark .

1. Bror talar ti bror so
-paa Grøneli - hei -
"no sko me kvaandre mæ gaatur slaa, "
-hujen likar for dei. -
2. sp: "Hot æ de for eit tre,
mæ rote up aa toppen ne?"
3. sv: "Husjøkulen æ de tre, mæ rote up ne."
4. sp: "Hot æ de som tyt aa alli tigjer,
aa hot æ de som aandeloust liver?"
5. sv: "Tasken æ de som tyt aa alli tigjer,
aa fiskjen æ de som aandeloust liver."
6. sp: "Hot æ de som gjer brue breiast,
aa hot æ de som gjer mannen leiast?"
7. sv: "Isen æ de som gjer brue breiast,
aa drykkjen æ de som gjer mannen leiast."
8. sp: "Hot æ de som tekkjer dalar,
aa hot æ de som pryder salar?"
9. sv. "Toka æ de som tekkjer dalar,
aa brure æ de som pryder salar."
10. sp: "Hot æ de som tekkjer stein
aa hot æ de som pryder grein?"
11. sv. "Snoen æ de som tekkjer stein,
aa lauvi æ de som pryder grein."
12. sp: "Hot æ de som æ rondare hel jul,
aa hot æ de som æ venare hell brur?"
13. sv: "Sole æ de som æ rondare hel jul,
aa blomen æ de som æ venare hel brur."
14. sp: "Hot æ de som æ heitare hel heit,
aa hot æ de som æ feitare hel feit?"
15. sv: "Sole æ de som æ heitare hel heit,
aa jore æ de som æ feitare hel feit."
16. sp: "Hot æ de for ei ku
som kjem burand'e aa beljande forutta hu?"
17. sv: Timmers takkjen æ den ku,
som kjem hurand'e aa beljande forutta hu."
18. sp: "Hot æ de forein dreng,
som følgjer alde mann i seng?"
19. sv: Jon brund, æ den dreng,
som følgjer adde mann i seng."
20. sp: "Hot æ de som menste smyg,
aa hot æ de som for ingjen man lyg?"
21. "Skjukjen æ de som menste smyg.
aa dauen æ de som for ingjen mann lyg."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXLIV, s.12f. (NFS, kopi) Sven Svane

Over oppskrifta står: Denne maa vera egte, paa den maaten at de som finst hjaa Austlid og Rolfsen . (leseb.) er samla i Mo, av M. Moe. For her er meir enn i lesebøkane, og so godt at de er kje dikta, men æ aa Grøneli - hei. utskoti av M: Moe (um han daa hev fengi dessi versi). Under oppskrifta står: 20-12-1911.