[BIN: 2503]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Gunnhild Russland, Lårdal Telemark .

 Hott æ de som gjer broi breiast,
aa drukne mannen leiast.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXXII, s.14. (NFS, kopi) Overskrift Paa grønalihei