[BIN: 2502]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Anne Langelid ?, Seljord, Telemark .

1. Hott æ no dæ som dytte alle dalar
-paa grønelihei -
Ja, toke æ de som dytter alle dalar.
2. Ja, hott æ de som tyt aller tigjer
Ja, fossen æ de som tyt aller tier.
3. Ja, hott no det, som aandelaus liver
Ja, fiskjen æ denn som aandelaus liver.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge LXXXII, s.87. (NFS, kopi) Overskrift Paa Grønalihei.

Under oppskrifta står: "hørde af gamle jonnil Mogan, (Olav og Steinar paa fattigaren Fladdal kan efter hende. Olav kan mykje gamalt etter mor si) Halvor Aune - sonen syskjenbone kan au. Dei æ saa klyftige baae 2 til at kunne visur aa gamalt.