[BIN: 2500]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1907? av Torleiv Hannaas etter Ola Sognes, Stord, Hordaland .

  Svein Svane han reiste den veien saa lang
saa møtte han paa veien en vandrende mand.
Ak hør du vandringsmann hvad jeg vil siga dig.
Kan du lesa et spørsmaal som jeg vil spørge dig.
Dit spørsomt det haver jeg aldrigen hørt
uleselig Israels Konge har jeg slaget ihjæll.
Ja haver du slaget I. - k. ihjæll
saa haver du og slaget min fader ihjæll.
Hvad er vell rundare enn rundaste jul?
Og hvad er vel favreste av alle Kreatur?
Og hvad er vel hvidere enn svanen?
Og hvad raaber høiere enn tranen?
Og solen er rundare enn rundaste jul
og englene er fagrest av alle kreatur.
Og maanen er hvidere enn svanen
og torden raaber høiere enn tranen.
Hvad pryder best udi dronningens saler?
Og hvad kloder best i den dybende dal?
Og hvor tager solen sitt sæde?
Og hvor hviler døde manns bene?
Ja solen pryder best udi draanningens sal
og græsset pryder best i den dybende dal
mod vest tager solen sitt sæde
mod øst hviler døde mands bene.
Og hvem kan vel bygga den bredaste bro?
Og hvad strider mest mod den strømrige flod?
Og hvor ganger veien den brede?
Og hvor gaar de mennesker som lede"
den rindende flod
de mennesker lede
(som lede) - så lede (uleselig)
Hasle
Og isen kan bygga den bredaste bro
og fisken strider mest mod den strømrige flod
til helvede gaar veien den brede
og der gaar de mennesker som lede.
Ja kanst du vel dette, saa kanst du vel mer
Svein Svane strøg en gullring udav fingeren sin
og gav saa den vandringsmand for svaren
saa skiltes de saa venlig de to karer.
- til forvare
- de to kare Agdestein

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NoIB Torleiv Hannaas 445, 11.(NFS, kopi) overskrift Svein Svane

Ola Sognes, 71 år, lært av bror sin Frans som var umgangsskulelærar for Stord. Han var 10 aar eldre enn Ola.