[BIN: 2499]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter H. Kaasine, uten lokalitet .

1. Svein Vaanje rei paa Veien lit lengere frem;
der møtte ham en ung Valdersmand.
"Og hør du Valdersmand hvad jeg spørger dig?
Giv mig Svar paa det Spørgsmaal, som jeg spørger dig?
2. "Give Dig Svar paa det Spørgsmaal, jeg slettes ikke kan.
Jeg har slaget ihjel den kongelige Stand,
ja fem treti Konger har jeg slaget ihjel;
Gud trøste mig Arme, det viler paa min Sjel."
3. Svein Vaanje rei paa Veien til lengere frem;
der møtte ham en anden Valdersmande
"Og hør du Valdersmand, hvad jeg spørger dig?
Giv mig Svar paa det Spørgsmaal, som jeg spørger dig!"
4. "Hvad er det som er rundere end det rundeste Hjul?
Og hvilken synger deiligste blandt alle Kreatur?
Hva er det som er videre end Svanen?
Og ingen raaber høire end Tranen!"
5. "Ja Solen er vel rundere, end det rundeste Hjul;
og Englan sjunger deiligste blandt alle Kreatur.
Ja Maanen er vel videre end Svanen.
Og Tordenen raaber høiere end Tranen!"
6. "Hvad er det, som er grønnest i den dybeste Dal?
Og hvilket pryder best den Kongelige Sal?
Hvorhen han Solen sit Sæde?
Og hvorhen lægger Døden sit Fjede."
7. "Ja Græsset er vel grønnest i den dybeste Dal
og Solen pryder best i den kongelige Sal.
Mod vester haver Solen sit Sæde,
og mod øster lægger Døden sit Fjede."
8. Ja haaken kan naa bygge den bredeste Bro,
hvor Fiske flyver under i Flokke og i Flor?
Hvorhen fører Veien den brede
som saa mange forvilder i sin Lede.
9. Ja Isen kan vel bygge den bredeste Bro
hvor Fiske flyver under i Flokke og i Flor.
Til Helved fører Veien den brede
som saa mange forvildes i sin Rede1.
1Mennesker betrede.
10. "Ja kan du nu dette, saa kan du vel mer!"
Han tog en Ring av Fingren, han tog vel ogsaa fler
"Tag dem fra Svein Vaanje, erindrer du mig?
Naar du gav mig Svar paa det Spørgsmål, som jeg spurgte dig."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 69, ark 7 (2 ark) overskrift Svein Vaanje.

Over oppskrifta står: DgF. nr.18 se III, s.786. Under oppskrifta står: Ennen paa den Visa!