[BIN: 2496]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Anne Sørstog, Felland, Mo, Telemark .

1. Sven Vanvik han rider sig litt opp i land,
der møter han en vellermann.
"Å hör du det, vællermann, hvad jeg spörger dig:
kan du det spörgsmål, som jeg spörger dig?"
2. "Det spörgsmål du spörger jeg det ikke kan,
men jeg haver slaget en kongelig mann,
å jeg haver slaget vredens kongge ihjel,
Gud bede mig alt sværre ud min bangge sjæl!"
3. Hvem er nu rundere end rundeste hjul,
hvem synger deiligste av alle kreatur,
hvem er nu hvidere end svanen
å hvem råber höiere end tranen?"
4. Soli æ rundere end rundeste hjul
å enggle synger deiligste af alle kreatur,
å månen er hvidere end svanen
å torden1 råber höiere end tranen."
1enstavelses: som Jæger
5. "Hvem er nu bredere end den bredeste bru,
å hvem flyver undi så flakk udi flo,
å hvor er nu veien den brede,
som så mangt et syndigt menneske må betræde?"
6. "Isen den bygger den bredeste bro,
herunder løber fiskene så flakke udi flo,
til helvede går veien den brede,
som så mange syndige mennesker betrede".

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 27, s. 40-41 overskrift Sven Vanvik

Etter oppskrifta står: Dæ va ein, som ofrels'e, han hae drepi kunggen ("for jeg haver slaget vredens kongge ihjel). Men kunna en svora på dæ, den vonde, spurde'n um, så sille'n livi sitt. Å dæ gjore'n, - de va et Guss bestyring, veit du. Slik va dæ. (Sven Vanvik var Djævelen, siger Anne).