[BIN: 2495]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. "Å höyr du Sven Vanvik, kjær sönnen min,
å du skal hevne kjær faderen din!"
-Se dig ud, Svein Vanvik ! -
2. "Å skal jeg hevne kjær faderen min,
så ser du alli din sön komme hjem."
3. "Du skal dig utride,
blandt riske kjæmper at stride"
4. "Skal jeg mig udride, må du ikke vente den sönnen kjære mo',
förr den ravnen han bliver kvit."
5. "Å jeg skal dig så vel bevare,
du skal slettes ikke skade.
6. Seier i din hest å seier i din fot
å seier i hvert dit leamot.
7. Å seier i din hånd å seier i din hest
å seier i dig selv allermest."
8. Sven Vanvik han red sig frem under li,
så ser han den fæhyrding mæ femhonder skrie.
9. "Eg helsar deg fehyrding, eg talar ti deg:
Kvenn eige dæ fé'e du pleiar fe deg?"
10. Svenn Hyrding han skreiar si hætta for mond,
han tore 'kje svara eitt einaste ord.
11. Sven Vanvik han læte sitt sværi brå
så hoggje'n fehyrding i lytine två.
12. Sven Vanvik han ri'e seg her framte' mæ li,
så ser han ein fæhyrding mæ femhonder skrie.
13. "Eg helsar deg fehyrding, eg talar ti deg
(som vers 9)
14. "Han eige dæ nå Tykji Noll
mæ adde sine sønir toll."
15. "Å hot æ nå dæ som tyt i dalar
ell hot æ nå dæ som ondeloust talar?"
16. "Å åi æ dæ som tyt -
å bokji æ dæ som ondeloust - ."
17. "Å hot æ dæ som dekkjer dalan
ell hot æ dæ som pryr mest i svalar?"
18. "Å skode æ dæ som tekkjer dalan
å soli æ dæ som -
19. "Å hori blandas den beste vin,
å hori drikk'e Vidrik mæ kjenpune sine?"
20. Svenn Vanvik han kom seg riand i går
å Tykji Noll han uti står.
21. "Her stænde du uti, du Tykji Noll,
å du æ då styggare hell eitt troll."
22. Å han vog fyst han Tykji Noll
å sea ride hass sønir toll.
23. Sven Vanvik han kom seg riand i går
å Vidrik han uti fyre 'en står.
24. "Eg helsar deg Sven Vanvik, eg talar ti deg:
å kvenn æ fader å moder ti deg?"
25. "Kong Esper heder min fader fin,
å fru Ermelin heder kjær moderen min."
26. "Å heder fru Erm. moderen din,
forvisst er du systersönnen min.
27. Å hör du Sven Vanvik hvad jeg siger dig,
å vil du ikkje tovra ei tio hos mig?"
28. Sven Vanvik han ville ikkje vera leng,
men til sin moder, så ville han hjem.
29. Sven Vanvik han kom seg riand i går
å ellev trollkjeringar uti fyr honom står.
30. Å dei slo både mæ rokk å tein
på Sven Vanviks kvite skinnbein.
31. Sven Vanvik han vender um grågangaren sin,
så slær han dei trollkjeringar adde i ein ring.
32. Hass moder ho nout den sama lykken
han höggje hænar sond i hondrene stykkjer.
33. Sven Vanvik han sider i buri,
han slår gullhorpen i prudi.
34. Han slår gullh. så længji
ti sond'e går alle hass strængjir.
35. Så ri han seg der ondi öy
han fester 'a liti Kjersti, den vene möy.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 25, s. 284-287 overskrift Sven Vanvik

Over oppskrifta står: (Efter Hæge Bjønnemyr, Undedalsli, efter mor si.)