[BIN: 2494]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift av Moltke Moe etter Ola Storemyr, Bøherad, Telemark .

 Str 61: Å Svein Vånde han red ved höjen tinde
-Sjå deg ut Sv. V. ! -
Dernæst str. 63.
hvorpå str. 64: Kongen han talte til Kjæmperne fem
Så str. 65
Så str. 66.
Så str. 67: Å æ nå Esmer Konung din fader
Så str. 68.
Dernest fölgende:
str. 70 Å Svein Vånde han red nå a vejen hen
Å i hugjen så var 'an så meget gram
str. 57 Han red seg hen på vil uleselig mark
En Kjæmpe var han jo, stærk.
"dæ va da han møtte Kjæmpa Dyrekar. "

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 14-15, s. 63-64 overskrift "Svein Vånde"

Over oppskrifta står: (Ola Storemyr) vistnok efter P. Syv I, Nr. 16. Begyndte med