[BIN: 2493]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1882-83 av Moltke Moe etter O. Storemyr, Bø, Telemark .

 Å hot æ nå dæ som dekkjer dalar
-På Grimalihei -
å hot æ nå dæ pryder i saler.
Å Tuko æ -
å maasen æ den -
Kann du sea meg dæ
Hott sette den man på G.
Som bøkænne fant å bokstavene skreiv.
Å Enok Jarel så hette den man p. g.
som -
Kann du nå sea meg P. G.
Hori dæ va att sola skjein
Eingong å aller meir?
"Å dæ va nå i dæ røde Hav
Da vatne å botten skjilde seg at."
"Å hot æ nå dæ som trillar som hjut
Å hore hölles den fagraste jut?
Å sola æ den, som -
I himmerikje Hölles -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe, 17-19 Svein Svane