[BIN: 2491]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1880 av Moltke Moe etter Gunnill Kjønnås, Bø, Telemark .

 "Å hot e nå dæ som æ fetar hell fett
-På Grønanlihei -
Å hot æ nå dæ som æ heitar hell hett".
-Fer dæ leikar meg uti hugen -
"Å jora æ dæ som æ feitar hell fett
å sola æ dæn som æ heitar hell hett."
Å hot æ nå dæ som tekkjer ein stein
å hot æ nå dæ som gnege död manns bein?
Å snöen æ dæn - som tekkjer -
å ormen æ den - som gnege -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 14-15, s. 68-69 overskrift På Grønanlihei