[BIN: 2490]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter ukjent sanger, Bøherad, Telemark .

 Hot æ naa dæ paa Grönelihei
-Som tyte aa aller tier -
Aa hot æ naa dæ som aannelano brer
-Dæ leikar meg uti Hugen -
Aa Fossen æ den paa Grönelihei
Aa Fisken æ den som aannelano lever
Hot æ naa dæ paa Grönelihei
Som æ feitar' hel' fedt.
Aa hot æ naa dæ som æ heitar hel' hedt
Aa Jora æ den paa Grönelihei
Som æ feitar hel' fedt.
Aa Sola æ den som æ heitar hel hedt.
-Dæ leikar meg uti -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 70, ark 17a. Svein Svane

Over oppskrifta står: Hört som bån av ei gamall kjering.