[BIN: 2488]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av A.B. Larsen sen., etter ukjent sanger, Hoff, Solör, Hedemark .

1. Svein Vandring gikk sæ ut en gang
da mötte hann sæ ok en an'n vandringsmann
ja höre du min vandring hör je seger dæ
leys nå det spörsmål som je spörjer dæ.
2. Ja hvilken er nu rundere end det rundeste hjul
å hvem synger vakkreste af alle kreatur
å hvilken er hvidere end svanen
å hvem råber höjere end tranen.
3. Ja jorden den er rundere end det rundeste hjul
å englen synger vakkreste av alle kreatur
å månen er hvidere end svanen
å torden råber höjere end tranen.
4. Ja hvilken1 pryder best udi kongens sal
og hvem pryder bedst udi dypeste dal
å hvem vandrer nu vejen den brede
å hvor vandrer de mennesker så kede.
1hvem
5. Ja solen pryder best udi kongens sal
å græsset pryder best udi dypeste dal
til helvede går vejen den brede
did vandrer de mennesker så kede.
6. Å hvem haver bygget den bredeste bro
å hvorhen spiller fisken som best udi flod
å hvorhen har solen sit sede
å hvorhen vender dödemann sit hoved.
7. Å isen den har bygget den bredeste bro
derunder speller fisken som best udi flod
i öste har solen sit sede
i veste vender dödemann sit hoved.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS A.B. Larsen 1, s. 31

Rettingar: 4.2 hvem retta til hvo; 4,3 hvem vandrer retta til hvilken går.